AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DÂMBOVITA
Proiect finantat de UNIUNEA EUROPEANA
Proiect cofinantat de GUVERNUL ROMANIEI
Programul PHARE 2005
Coeziune Economica si Sociala  Dezvoltarea Resurselor Umane

Masuri Active pentru Ocuparea  Fortei de Munca

Proiect:

„ARIBUS”

Implementat în perioada

10.01.2008 - 09.01.2009

de catre:

 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita
Asociatia "EUROED" Bucuresti
RUNCU
MALU CU FLORI
R
U
N
C
U
M
A
L
U

C
U

F
L
O
R
I
VULCANA BAI


V
U
L
C
A
N
A

B
A
I
OCNITA


O
C
N
I
T
A
DARMANESTI


D
A
R
M
A
N
E
S
T
I
CONTESTI


C
O
N
T
E
S
T
I
COMISANI


C
O
M
I
S
A
N
I
I.L. CARAGIALE


I.
L.

C
A
R
A
G
I
A
L
E
BREZOAELE


B
R
E
Z
O
A
E
L
E
DOBRA

D
O
B
R
A
MASA ROTUNDA 05.01.2009
MASA ROTUNDA 06.01.2009
MASA ROTUNDA 06.01.2009
Legal Disclaimer : “Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorului site-ului web”
Pentru informatii despre celelalte programe finanatate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate, va rugam sa vizitati adresa web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania