AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DĀMBOVITA
Informatii de interes public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


         Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita denumita in continuare agentie judeteana, este un serviciu public deconcentrat, in subordinea Agentiei Natinale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu personalitate juridica, constituita la nivelul judetului Dambovita.
        Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita organizeaza, coordoneaza si realizeaza la nivel judetean activitatea de ocupare a fortei de munca si de protectie sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.
         Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita asigura implementarea la nivelul judetului Dambovita a masurilor de prevenire a somajului, protectia sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, organizeaza si coordoneaza activitatea de ocupare si de formare profesionala a fortei de munca.
       Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita asigura implementarea proiectelor finantate din fondurile structurale europene in care aceasta are calitatea de beneficiar/partener in contractele de finantare incheiate cu autoritatile finantatoare.

I.Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei publice:
 • H.G. nr. 1610/2006 actualizata privind aprobarea Statutului ANOFM;
 • Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea ANOFM, republicata si actualizata;
 • Structura organizatorica aprobata de ANOFM;
 • Regulament de organizare si functionare a AJOFM Dambovita;


Structura organizatorica:
 • conform organigramei publicate pe site;

Program de functionare:
 • Luni - joi    08.00 - 16:30;
 • Vineri        08.00 - 14.00

Program de audiente:
 • Director executiv - Constanta ANGHEL: zilnic in functie de program si problemele solicitate;
 • Director executiv Adjunct - Cezar DINCA: zilnic in functie de program si problemele solicitate;
 • Sef serviciu AL Targoviste -  Dragos PANAIT: luni si miercuri intre orele 14:00 - 16:30;
 • Sef serviciu APMES - Elena NEAGU: marti si joi intre orele 08:30 - 10:30.

Numele si prenumele persoanelor din conducerea A.J.O.F.M. Dambovita:
 • Director Executiv: Constanta ANGHEL
 • Director Executiv Adjunct: Cezar DINCA

Coordonatele de contact ale institutiei:
 • Denumirea: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita;
 • Sediul: Municipiul Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr.1A, jud. Dambovita;
 • E-mail: ajofm@db.anofm.ro
 • Pagina de internet: http://www.dambovita.anofm.ro

Sursele financiare
 • Bugetul si bilantul contabil:Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - anexa - Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita realizeaza, in principal, urmatoarele activitati:
 1. informarea si consilierea profesionala;
 2. medierea muncii;
 3. formarea profesionala;
 4. consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;
 5. completarea, in conditiile prevederilor  legii, a veniturilor salariale ale persoanelor carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare;
 6. stimularea mobilitatii fortei de munca;
 7. stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor;
 8. stimularea angajatorilor care incadreaza in munca persoane in baza unui contract de ucenicie la locul de munca;
 9. acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
 10. efectuarea platii drepturilor de protectie sociala ce se suporta din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit prevederilor legii;
 11. efectuarea platii creantelor salariale ce se suporta din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, in limitele si in conditiile prevazute de lege;
 12. realizarea recrutarii si plasarii fortei de munca in strainatate;
 13. indeplinesc calitatea de parteneri EURES furnizand serviciile universale prevazute de legislatia comunitara cu privire la compensarea ofertelor si a cererilor de locuri de munca in cadrul Uniunii Europene si realizeaza actiunile prevazute in planul anual de activitate pentru reteaua nationala a serviciilor de ocupare a fortei de munca;
 14. eliberarea de formulare europene care circula in aplicarea prevederilor referitoare la somaj in conditiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
 15. procesarea informatiilor certificate in formularele europene emise in alte state membre ale Uniunii Europene si in statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si Elvetia, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor pentru deschiderea dreptului la somaj in Romania;
 16. intocmirea cererilor de rambursare adresate statelor membre ale Uniunii Europene si statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si Elvetia, in conditiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
 17. solutionarea cererilor de rambursare primite de la statele membre ale Uniunii Europene si statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si Elvetia, in conditiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
 18. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita asigura, fara plata, persoanelor fizice sau juridice interesate, in conditiile prevederilor legii, servicii pentru ocuparea fortei de munca:
                a) Servicii pentru persoane fizice:
                        1. informarea, orientarea si consilierea profesionala a persoanelor neincadrate in munca precum si a altor persoane, in vederea gasirii unui loc de munca;
                        2. medierea intre cererea si oferta pe piata muncii;
                        3. calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca;
                        4. evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale;
                        5. servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente ori pentru initierea unei afaceri;
                        6. calificarea si recalificarea persoanelor neincadrate in munca;
                        7. cofinantarea programelor de formare profesionala a personalului propriu;
                        8. stabilirea si plata, potrivit prevederilor legii, a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio-profesionale;
                        9. alte servicii specifice;
                b) Servicii pentru persoanele juridice:
                         1. medierea intre cererea si oferta pe piata muncii;
                         2. selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca;
                         3. aplicarea masurilor de stimulare pentru crearea de noi locuri de munca;
                         4. consilierea pentru crearea de intreprinderi mici si mijlocii;
                         5. stimularea angajarii absolventilor si a altor categorii de persoane, in conditiile prevederilor legii;
                         6. acordarea atestatului de intreprindere sociala;
                         7.alte servicii specifice;

In cadrul SMC are (dupa caz) urmatoarele atributii:
 • Asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMC in propria activitate, asa cum este cerut de SR EN ISO 9001:2008/AC:2009 si documentele SMC;
 • Participa la sedintele Consiliului de Management al Calitatii cu rolul de a efectua analiza SMC implementat.


Informatiile detalitate referitoare  organizarea   si  atributiile  AJOFM Dambovita sunt postate in Buletinul Informativ


Buletin informativ
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 pentru anul 2013
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 pentru anul 2014
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 pentru anul 2015
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 pentru anul 2016
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 pentru anul 2017
 
Spatiu supravegheat video