AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DÂMBOVITA
Contract PHARE/2005/017-553.04.02.01.01.307

Obiectiv general: Intensificarea masurilor active pentru ocuparea tinerilor sub 25 de ani, someri de lunga durata din judetul Dambovita;


Obiectiv specific:  Reducerea somajului si cresterea sanselor  de integrare pe piata muncii a tinerilor sub 25 de ani someri de lunga durata din judetul Dambovita prin oferirea de servicii de asistenta personalizata care presupun identificarea profilului beneficiarului, proiectului beneficiarului si posibilitatile de reancadrare ale acestuia precum si monitorizarea post angajare a beneficiarului.


Grup tinta:  Tinerii sub 25 de ani someri de lunga durata din judetul  Dambovita care au probleme de integrare pe piata muncii;
Beneficiari finali:

 • 300 tineri someri de lunga durata cu varsta sub 25 de ani;

 • 30 de agenti economici prin angajarea a 30 de beneficiari ai proiectului;

 • cel putin 300 de familii ale beneficiarilor;

 • comunitatile de provenienta ale acestora;
Proiect finantat de UNIUNEA EUROPEANA
Proiect cofinantat de GUVERNUL ROMANIEI
Rezultate asteptate:

 • Consiliere privind cariera - 300 de tineri sub 25 de ani someri de lunga durata;

 • Medierea muncii  - 300 de tineri sub 25 de ani someri de lunga durata;

 • Formare profesionala si dezvoltarea competentelor cheie (limbi straine, utilizarea calculatorului, alte cursuri identificate conform cerintelor  pietei muncii)  - 60 de tineri sub 25 de ani someri de lunga durata;

 • Incadrarea in munca -  30 de tineri sub 25 someri de lunga durata;

 • Monitorizare post angajare – 30 de tineri sub 25 de ani someri de lunga durata;
Subactivitati:

4.1.Recrutarea beneficiarilor

4.2.Identificarea nevoilor acestora

4.3.Dezvoltare personala

4.4.Identificarea intereselor profesionale si a profilului aptitudinal

4.5.Corelarea profilului personal cu profilul ocupatiilor.

4.6.Elaborarea planului de actiune individual privind traseul profesional.

4.7.Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca

Oferirea serviciilor de consiliere privind carierea
Continut :

4.1.Recrutarea beneficiarilor
       Din baza de date creata anterior se face selectia  celor 300 de tineri cu varsta sunb 25 de ani someri de lunga durata, acestia fiind beneficiarii directi a proiectului.

4.2.Identificarea nevoilor acestora
 • Se va elabora un chestionar pentru identificarea nevoilor acestora si se va aplica acest chestionar;
 • Se va face bilantul intrevederii initiale pentru fiecare beneficiar si angajamentul de asistenta personalizata;
 • Se vor elabora si aplica instrumentele specifice consilierii si orientarii in cariera, conform rezultatelor centralizate;

4.3.Dezvoltare personala

Se vor organiza sedinte de consiliere de grup pentru a putea identifica punctele tari si punctele slabe ale fiecarui beneficiar. Se va urmari dezvoltarea unei imagini de sine pozitive si realiste, identificând potentialul personal si limitele fiecarui beneficiar. In functie de solicitari se vor organiza si sedinte de consiliere individuala.

4.4.Identificarea intereselor profesionale si a profilului aptitudinal

Se vor organiza sedinte de consiliere prin care se urmareste identificarea domeniilor de interes profesional si se va elabora un profil de interese personalizat.  Se va aplica individual bateria de teste aptitudinale BTPAC - forma computerizata.

4.5.Corelarea profilului personal cu profilul ocupatiilor.

Se va realiza un profil personalizat pentru fiecare beneficiar rezultat prin corelarea profilului de interese profesionale cu profilul aptitudinal si cerintele pietei muncii.
In functie de gradul de corelare beneficiarii împreuna cu consilierul profesionala isi vor elabora planul de actiune.

4.6.Elaborarea planului de ac?iune individual privind traseul profesional.

Se vor organiza sedinte de consiliere de grup/individuale, in care pe baza profilului personal deja elaborat si a scopurilor personale, beneficiarii vor elabora împreuna cu consilierul profesional, un plan de actiune (in care vor fi trecuti clar pasii de urmat - vor fi beneficiari îndrumati catre stagii de formare profesionala si beneficiari îndrumati catre serviciile de mediere).

4.7.Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca

Toti cei 300 de beneficiari ai proiectului vor participa la sesiuni de instruire in tehnici si metode de cautare a unui loc de munca.

Aceste activitati constau in :
 • Elaborarea unui CV;
 • Elaborarea unei scrisori de intentie;
 • Prezentarea la un interviu;
 • Elaborarea unei scrisori de multumire;


Rezultate:
 • Consilierea a 300 de tineri sub 25 de ani someri de lunga durata;
 • Identificarea intereselor si a profilului aptitudinal pentru 300 de tineri sub 25 de ani someri de lunga durata;
 • Elaborarea a planurilor de actiune pentru 300 de tineri sub 25 de ani someri de lunga durata;
 • Instruirea in tehnici de cautare a unui loc de munca pentru 300 de tineri sub 25 de ani someri de lunga durata;

Oferirea serviciilor de mediere a muncii
Derularea formarii profesionale si dezvoltarea competentelor cheie (limbi straine, utilizarea calculatorului)
Subactivitati:

6.1.Medierea pe locurile de munca vacante

6.2.Organizarea unui târg de locuri de munca

Subactivitati:

5.1.Constituirea grupelor de cursanti

5.2.Derularea stagiilor de formare

5.3.Evaluarea, completarea si eliberarea certificatelor

 
Programul PHARE 2005

Coeziune Economica si Sociala  Dezvoltarea Resurselor Umane

Masuri Active pentru Ocuparea  Fortei de Munca


Proiect:

„SANSA PENTRU TINERI -
SERVICII DE ASISTENTA PERSONALIZATA”

Implementat în perioada

10.01.2008 - 09.01.2009

de catre:

Legal Disclaimer : “Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorului site-ului web”
Pentru informatii despre celelalte programe finanatate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate, va rugam sa vizitati adresa web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania
 
 
Continut :

6.1.Medierea pe locurile de munca vacante

Aceasta activitate va fi demarata din luna a ?asea a proiectului in paralel cu activitatea de consiliere si formare profesionala. Medierea se va face atat electronic cat si mediere fata in fata.
Pentru realizarea acestei activitati se va folosi web-site-ul propriu sau alte site-uri cu locuri de munca precum si listele de locuri de munca vacante întocmite fie in urma contactului direct cu angajatorii fie utilizând alte surse cum ar fi anun?uri radio/TV sau presa.

6.2.Organizarea unui târg de locuri de munca

In luna unsprezece de derulare a proiectului va fi organizat un târg de locuri de munca la care vor fi invita?i agen?i economici  pentru a facilita accesul pe pia?a muncii a beneficiarilor proiectului.

Rezultate:
 • Medierea muncii  - 300 de tineri cu varsta sub 25 de ani someri de lunga durata;
 • Incadrarea in munca - 30 de tineri cu varsta sub 25 de ani someri de lunga durata;
 • Un targ de locuri de munca;

 
Continut :

Aceasta activitate va fi realizata de catre AJOFM Dambovita, care este autorizata in urmatoarele meserii:
 • Croitor asamblor articole textile.
 • Lucrator social.
 • Ospatar (chelner).
 • Bucatar.
 • Instalator tehnico-sanitar si gaze.
 • Zidar, pietrar, tencuitor.
 • Coafor.
 • Dulgher, tamplar , parchetar.
 • Lucrator in comert.
 • Fierar betonist.
 • Macelar.
 • Tamplar universal.
 • Lucrator in cresterea animalelor.
 • Brutar.
 • Administrator retele locale.
 • Operator PC.
 • Lucrator in structuri pentru constructii.
 • Lucrator in cultura plantelor.
 • Limba engleza.
 • Limba spaniola.
 • Electrician medie/joasa tensiune.
 • Lacatus mecanic

Aceasta activitatea va începe din luna a cincea a proiectului.

Vor fi organizate cursuri de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor cheie :
 • Initiere in utilizarea calculatorului - durata cursului 180 de ore;
 • Limba engleza - durata cursului 150 de ore;

Vor mai fi organizate inca doua cursuri adaptate la profilul aptidutinal al beneficiarilor identificat in urma consilierii.  Pentru stabilirea meseriilor in care se vor organiza aceste cursuri se va corela profilul beneficiarilor cu cerintele pietei muncii astfel incat sansele de integrare pe piata muncii a beneficiarilor sa creasca considerabil.

5.1.Constituirea grupelor de cursanti.

In urma recomandarilor si a planului profesional elaborat anterior beneficiarii vor fi cuprins la unul din stagiile de formare profesionala. Se stabileste nivelul de competente al fiecarui beneficiar apoi se adapteaza suportul de curs la nevoile beneficiarilor.

5.2.Derularea stagiilor de formare profesionala

Se vor distribui suporturile de curs, se vor distribui materialele necesare derularii stagiului de formare, obiective urmarite, modalitatile de lucru,  apoi se va trece la derularea efectiva a stagiului de formare.

5.3.Evaluarea, completarea si eliberarea certificatelor

Se stabileste comisia de evaluare. Se sustin probele de evaluare individuala. Se întocmesc cataloagele de examen, se completeaza certificatele de absolvire si se inmaneaza in cadru festiv


Rezultate:
 • Formare profesionala si dezvoltarea de competente cheie pentru - 60 tineri sub 25 de ani someri de lunga durata;
 • Completarea si eliberare de 60 de certificate de absolvire;